paragraph, law, dish

Advokat til arbejdsskade

Har du fået en arbejdsskade, så skal du have erstatning. Og det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, som skal betale den. Men, det kan være ret besværligt at kommunikere med forsikringsselskaber. Processen kan være meget langvarig. Og da du sikkert ikke selv er arbejdsskade advokat, så har du altså brug for få hjælp fra sådan en ekspert. Du kan faktisk også få dækket omkostningerne til arbejdsskade advokaten. Denne advokat kender nemlig til hele processen, som alle arbejdsskader – der er blevet anmeldt til tiden – skal igennem.

Sager om erstatning

En sag om arbejdsskade erstatning starter med, at arbejdsgiveren selv skal anmelde den. Men det hænder, at det ikke sker. Derfor skal du – med advokatens hjælp – selv anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette er en offentlig instans, som vil vurdere din sag. Og du skal huske, at hvis du selv skal anmelde sagen, så skal du gøre det indenfor en periode på 12 måneder.

Hvis det ikke sker, så vil din sag blive anset for at være forældet – og du får ikke den arbejdsskade erstatning, som du faktisk har krav på. Arbejdsmarkedets Erhvervsstyrelse er upartisk, så dens afgørelse vil gælde.

Mulige anker

I nogle tilfælde vil der dog være utilfredshed med udfaldet af en arbejdsskadesag. Det kan være arbejdsgiverens forsikringsselskab, der mener at erstatningen er for stor. Det kan være den skaderamte, der mener at erstatningen er for lille. I den slags tilfælde vil arbejdsskade advokaten – enten din eller forsikringsselskabets – anke sagen. Og det skal ske til Ankestyrelsen, som også er en offentlig instans.

Forskellen mellem Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er, at Ankestyrelsens sager kun afgøres ved en domstol. Det bliver derfor en længere proces, som sagen skal igennem. Og det kræver absolut, at arbejdsskade advokaten, der vejleder dig, er til stede – i hele forløbet. Derfor skal du ikke tøve med at henvende dig til en arbejdsskade advokat, hvis du lider af en arbejdsskade.

En omfattende proces

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om procedurer og instanser, som sagen skal igennem. Det er også et spørgsmål om, at du skal have den størst mulige erstatning. Og her er det ofte, at vi som – almindelige mennesker – kan komme til at overse nogle af de erstatningsposter, vi har krav på. Fx sådan noget så ’simpelt’ som udgifter til medicin eller terapi.

Fysioterapi til genoptræning eller psykoterapi til at komme sig over et traume, som fulgte efter ulykken på arbejdspladsen. Det er på dette punkt, at arbejdsskade advokaten især kan hjælpe dig. Han ved nemlig hvilke erstatningsposter, du kan stille krav om: Varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste mv. Der er mange forskellige erstatningsposter. Nogle af dem hører vi sjældent om.

Din arbejdsskade advokat kan sørge for at få alle poster med i det krav, som du fremsætter overfor arbejdsgiveren og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du kommer ud for en arbejdsskade, så find en god advokat, som du har tillid til, med det samme. Det er nødvendigt for dig. Du vil ikke selv kunne klare sådan en sag. Der er meget bureaukrati og lang korrespondance involveret – og måske er du slet ikke i stand til at følge den, fordi din skade bevirker, at du ikke kan koncentrere dig.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *